بهار عشق

تقدیم به آنکه بودنش بزرگترین بهانه برای بودنم هست

دلم برای لحظه هایی میسوزدکه بی بهانه عقلم را زیر پا گذاشتمو احساساتم را سرپا نگه داشتم…
/ 0 نظر / 71 بازدید
دلم در حلقه غمها نشسته،زبانم بسته وسازم شکستهوجودم پر زشعر عاشقانه اس،تو را می خواهد واینها بهانه اس همیشه حرارت لازم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 23 بازدید
دی 92
4 پست
مهر 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
آبان 91
10 پست
شهریور 91
2 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
5 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
10 پست
مهر 90
12 پست
شهریور 90
16 پست
مرداد 90
18 پست
تیر 90
55 پست
خرداد 90
52 پست